Získejte bezplatné doručení při nákupu nad 2,000 Kč!
Žádné produkty v košíku.

Reklamace

K přednostem naší společnosti patří individuální přístup k zákazníkům. Aby byli naši zákazníci maximálně spokojeni, snažíme se jim poskytnout ty nejlepší služby a servis. Pokud máte jakýkoliv problém s naším produktem neváhejte nás kontaktovat. Zde najdete návod jak správně postupovat v případě servisního nebo reklamačního požadavku.

Pro zjednodušení a maximální přehlednost je proces reklamace převeden i do elektronické podoby. Při uplatnění reklamace je nutné dodržet následující postup:

Meva sport CZ s.r.
Organizační složka Slovensko
Koplotovce 272
920 01 Hlohovec

Reklamaci nelze podat telefonicky. Zboží, které bude na naši adresu odesláno bez vysvětlení, vám bude obratem zasláno zpět.

Na základě přiložených podkladů bude reklamace odborně posouzena a bude stanoven další postup při vyřizování reklamace. Oprávněnost nebo neoprávněnost reklamace vždy posuzuje výrobce, dovozce zboží nebo oprávněná osoba (např. Zbožíznalec), který vydá své písemné stanovisko k reklamaci. V případě, že bude reklamace považována za oprávněnou, bude kupujícímu zaslán opravený výrobek, nový kus nebo mu bude vrácena celá kupní cena výrobku. Bude tak učiněno bezprostředně po posouzení reklamace. V případě oprávněné reklamace má kupující nárok na úhradu vzniklých nákladů spojených s reklamací (poštovného) v přiměřené výši.

Finanční obnos zašleme převodem na bankovní účet, a to nejpozději do 14 pracovních dnů od vyřízení reklamace. Číslo účtu prosím uvádějte kompletní, včetně pomlček.
Peníze nevracíme poštovní poukázkou!

O výsledku reklamace Vás budeme vždy informovat ve lhůtě do 30 dnů od přijetí zboží – telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím administračního rozhraní.

Reklamační řád

Odpovědnost za vady zboží, záruka
Na zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek a lhůt uvedených v záručních listech jednotlivých výrobků. Minimální záruční lhůta je 24 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí předmětu plnění. V případě výskytu vady předmětu plnění, na kterou se vztahuje záruka, kupující uplatňuje zajištění opravy přímo u prodejce.

Minimální záruční lhůta
Zákonem stanovená minimální zákonná lhůta je 24 měsíců. V případě, že je na produkt poskytována delší záruční lhůta, její délka je vyznačena na faktuře, případně v záručním a dodacím listu.

Podmínky záruky
Kupující je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný nekazový výrobek. Pozdější reklamaci mechanického poškození výrobku již není možné uznat.

Reklamace zboží
Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě písemného posouzení autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha výrobku) bude toto zboží vyměněno za stejný kus, případně vám bude vrácena již zaplacená celá cena zboží zpět.

Za vyřízení reklamace je zodpovědný pracovník určený prodejcům, jehož jméno je možné zjistit na stránkách prodejce. V případě problémů s reklamací můžete kontaktovat, kteréhokoli zástupce provozovatele uvedeného na kontaktní stránce.